Vücuttaki lenf bezleri, hemen hemen her bölgesin de yayılmış olan lenfatik sistem adlı bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf bezi, pirinç tanesinden zeytin tanesi boyuna kadar değişen boyutlarda bir bezdir. Lenf bezleri yüzeysel, derinin ya da vücudun her tarafına dağılmış olarak bilinir. Yüzeysel olanları boyun, koltuk altı ve kasıklardadır. Lenf bezleri damarları ve lenfatik dokudan meydana gelen sisteme lenfatik sistem denir. Lenf damarları içindeki lenf sıvısının görevi ve bağışıklık hücrelerimize taşımaktadır. Lenf dokularımız ise dalak, bademcikler, ince bağırsak, apandist gibi organlarda oluşur.

Lenf bezleri, vücut sıvılarına karışan yabancı maddeleri süzmeye yarar. Lenf bezleri böylece bir yandan zararlı maddeleri yok ederken öte yandan da bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlar üretme de faydalıdır. Lenf bezleri oluşumunda ve büyümesinde genellikle boyunda, koltuk altında yada kasıklarda oluşur. Bu büyümeleri ileri safhalarda kötüye çevirme olasılığı vardır. Lenf bezleri vücuda yayılmış kümecikler şeklindedir. Bu kümelerdeki lenf bezlerinin düğümleri, boyutları bir top iğne başı büyüklüğündedir. Bir nohut bazen de bir fasulye tanesi büyüklüğüne kadar farlılık gösterir.

Vücuttaki lenf bezleri özellikle vücudumuzun, boyun ve çene altında, damak ve bademciklerde, koltuk altında, timüs bezinde, kasık bölgesinde, ince bağırsaklarda, dalakta, diz arkasında, göğüs boşluğu içinde gibi bölgelerde oluşur. Bu bölgeler de kümelenmişlerdir. Bölgedeki lenf düğümleri farklı görevler üstlenerek vücudun çalışmasını düzenlerler. Bu lenf bezlerini koltuk altında bir şişlik görüldüğün de lenfin büyümesiyle alakalı olabilir. Kasıklardaki lenf bezlerinin büyümesi çok daha kolay oluşur ve kolaylıkla iltihap kapabilir. Boyun da burun da ve agız için de oluşan enfeksiyonlarda lenf bezleri koruyucu olarak görev yapar ve korur. Vücudumuzdaki lenf bezlerinin yerleri belirlidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir